Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bartošova LehôtkaHľadať
 
 

Zasadnutia OZ


Pozvánka na zasadanie 26.6.2019

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

riadne zasadnutie zastupiteľstva

obce Bartošova Lehôtka

ktoré sa uskutoční dňa 26. 06. 2019 t. j. v stredu o 16:30 hod. v zasadačke Kultúrneho domu v Bartošovej Lehôtke s týmto programom :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018
 5. Záverečný účet obce za rok 2018
 6. Návrh štatútu klubu seniorov „ BARTOŠAN“
 7. Prejednanie zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácií GROTTO TRADE s. r. o.
 8. Žiadosť o vydanie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok ORION TIP, a. s
 9. Prejednanie neuhradenej faktúry JUDr. Pružinovej
 10. Prejednanie nájomnej zmluvy s p. Jaroslavom Matlom
 11. Informácie starostky
 12. Rôzne
 13. Záver

dnes je: 25.6.2019

meniny má: Olívia, Tadeáš

Kde používate internet?
 
 
8

 
 
 
18

 
 
 
4

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka