Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bartošova LehôtkaHľadať
 
 

PozvánkaVytlačiť
 

Starostka obce                                                                  Bartošova Lehôtka
Bartošova Lehôtka  
                                                                     18. 09. 2019

 

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

riadne zasadnutie zastupiteľstva
obce Bartošova Lehôtka

 

ktoré sa uskutoční dňa 25. 09. 2019 t. j. v stredu o 17:00 hod. v zasadačke Kultúrneho domu v Bartošovej Lehôtke s týmto programom :

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce Bartošova Lehôtka
 5. Zámer investora na výstavbu ČSPHM v Bartošovej Lehôtke
 6. Informácia o personálnej situácii v MŠ Bartošova Lehôtka
 7. Rozpočtové opatrenie na oporný múr Dom smútku
 8. Výzva Občianskeho združenia Žiarska kotlina – zameranie výzvy : 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania  alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícii do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
 9. Žiadosti
 10. Informácie starostky
 11. Rôzne
 12. Záver

 

Zlatica Groschová 
starostka obce

 

 

 

 

20190918_pozvanka.PNG


 
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Kde používate internet?
 
 
10

 
 
 
20

 
 
 
4

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka