Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bartošova LehôtkaHľadať
 
 

Materská škola

Materská škola v Bartošovej Lehôtke - O nás

Adresa: Materská škola, Bartošova Lehôtka č.80, 967 01 Kremnica
Kontakt: 045/6726268, ms@bartosovalehotka.sk
Zriaďovateľ: Obec Bartošova Lehôtka
Zamestnanci školy:
      • Marieta Neuschlová (riaditeľka materskej školy)
      • Gabriela Ritterová (učiteľka)
      • Jaroslava Segečová (kuchárka a školníčka) 
Počet detí 11 zapísaných k 1.9.2019

Môžte nám poslať e-mail kliknutím na napíšte nám

Zápis do MŠ na školský rok 2019/20 
bude od 2.5. do 31.5.2019
TLAČIVO na stiahnutie

 

Počas prázdnin sa v MŠ vymenili koberce a zakúpili nové lehátka

 

BartosovaLehotka_MaterskaSkola.JPG
Materská škola v Bartošovej Lehôtke

Ciele materskej školy:

Cieľom rozvoja našej MŠ v koncepčnom zámere je podporovanie celostného a osobnostného rozvoja s orientáciou na prosociálne a environmentálne cítenie dieťaťa. Zámerom MŠ je v súlade s cieľom rozvoja prehlbovanie spolupráce s rodinou.
Do popredia sa kládol osobnostný rozvoj dieťaťa na základe vytvorenia príjemného prostredia a zážitkov v materskej škole. Spolupráca materskej školy s rodinou je na dobrej úrovni a stále sa rozvíja. Stále pretrvávajú rezervy v spolupráci rodičov s odporúčanými poradenstvami najmä pri poruchách reči u detí. Spolupráca MŠ s rodinou je rozvíjajúca. Komunikácia, vzájomné informácie a konzultácie prebiehali najčastejšie pri preberaní detí. Rodičia sa častejšie zapájali do výchovno-vzdelávacích aktivít, zúčastňovali sa na pobytoch vonku, športových a kultúrnych aktivitách a akciách MŠ. Z podnetu vedenia MŠ prebiehala spolupráca s rodinou v rozvíjaní komunikačných schopností detí výmennou formou obľúbených detských rozprávok, DVD, CD. Deti sa prezentovali spoločnými prácami vytvorenými v materskej škole a v rodine.

Aktivity materskej školy:

V tomto školskom roku sme nadviazali spoluprácu s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Žiari nad Hronom. Pravidelne v každom ročnom období nás navštevovala kpt. PZ Mgr. J. Šmondrková. Pre deti pripravovala aktivity s cieľom bezpečnosti a prevencie úrazov, rizikového správania a zneužívania. Z príspevkov rodičov sme zakúpili deťom reflexné pásky a vesty, ktoré okrem stop terčíka využívame pri pobytoch vonku. Deti sa zapojili do 5. ročníka regionálnej výtvarnej súťaže "Polícia známa – neznáma", organizovanej BBSK - Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom a Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Žiari nad Hronom. Do súťaže sme poslali dve práce (kolektívnu a samostatnú) pod názvom: "Aby autá poslúchali". V celkovom vyhodnotení sme získali dvakrát II. miesto za obidve práce. Na slávnostnom vyhodnotení ocenených detí sme sa zúčastnili s kolektívom detí aj s rodičmi. Nadobudnuté zručnosti, skúsenosti a vedomosti v oblasti preventívnej výchovy uplatňujú deti v hrových činnostiach a v pohybových aktivitách, najmä však v denno-dennom praktickom živote.
Správu o úspechu detí v súťaži, aktuálne dianie v MŠ a informácie o akciách zverejňuje MŠ na informatívnej tabuli v obci. Výtvarné práce detí prezentujeme na paneloch v priestoroch kultúrneho domu a miestnej knižnice. Spolupracujeme s kultúrnou komisiou a s miestnym klubom seniorov "Bartošan".
Významnou udalosťou v obci boli jesenné oslavy 620. výročia vzniku obce Bartošova Lehôtka, založenia miestneho hasičského zboru a ochotníckeho divadla "Rozsievač". Do celého diania bola zapojená aj naša MŠ s deťmi a rodičmi. Materská škola obohatila svoj Školský vzdelávací program o aktivity s obsahovým celkom s názvom: "Život našich predkov". V rámci jednotlivých aktivít sa deti postupne oboznamovali s kronikou obce, s miestnymi remeselníkmi, divadelnými ochotníkmi i s hasičmi. Spoznávali hry, piesne, tradičné zvyky i remeselné a poľnohospodárske práce obyvateľov obce. Deti aj touto formou nadobúdali poznatky o svojom domove a získavali úctu k starším ľuďom a k vlastným koreňom.
Pre deti, rodičov a verejnosť obce sme pripravovali spoločné stretnutia, besiedky ku Dňu úcty k starším, Mikulášsku a vianočnú besiedku, vítanie jari s Morenou, dni detskej radosti a záver školského roka s rodičmi.


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Kde používate internet?
 
 
10

 
 
 
20

 
 
 
4

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka