Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bartošova LehôtkaHľadať
 
 

Klub seniorov

   S nápadom založenia klubu seniorov v Bartošovej Lehôtke sa zaoberalo viacero občanov. Nápad však zrealizovala p. Anka Slaninová, ktorá obišla občanov našej obce a zisťovala záujem o vznik klubu a o členstvo v ňom. Podarilo sa jej zozbierať 57 podpisov za vznik klubu. Pri takejto podpore zo strany občanov sme pokladali za potrebné založiť prípravný výbor na založenie klubu. Prípravný výbor vznikol vo februári 2009. V prípravnom výbore pracovali p. Anna Slaninová, Zuzana Bohmová, Mária Rajchmanová, Mgr. Emília Perinová a Miroslav Kostrian.
              Úlohou bolo zisťovať skúsenosti z fungovania už založených klubov v blízkom okolí, oboznamovať sa s dokumentáciou už založených klubov (Horná Ves) a pristúpiť k založeniu klubu v našej obci. Prvoradou úlohou bolo zabezpečiť miestnosť a jej vybavenie v spolupráci OcÚ v Bartošovej Lehôtke a pripraviť ustanovujúcu schôdzu. Pri jednaniach s OcÚ prípravný výbor zastupovala p. Anna Slaninová. OcÚ nám vyšiel v ústrety a ponúkol nám na výber dve možnosti. Prvá bola v priestoroch bývalej pošty a druhá možnosť boli priestory bývalej čitárne, knižnice a zrekonštruované priestory bývalých šatní. Prípravný výbor vybral druhú možnosť. Nasledovalo vybavovanie formalít a OcÚ s miestnym zastupiteľstvom nám na základe žiadosti a podpisov 57 občanov, priestory bývalej kniýnice a čitárne schválilo. Priestory bolo potrebné zrekonštruovať, vymaľovať, zariadiť nábytkom a dovybavovať potrebnými vecami. OcÚ a miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo finančnú dotáciu na rekonštrukciu klubu 2000 € a na zariadenie priestorov / vrátane televízora / 3000 €.
              Všetky rekonštrukčné práce sa realizovali zväčša svojpomocne. V tejto fáze rekonštrukcie klubu treba vysloviť poďakovanie za odvedenú prácu p. Michalovi Kubášovi, Miroslavovi Kostrianovi, Karolovi Minkovi, Jozefovi Balážovi a Anne Slaninovej za odpracované hodiny bez nároku na odmenu.
              Oficiálne otvorenie priestorov Klubu seniorov "Bartošan" bolo 04. 07. 2009. Počas rekonštrukcie sa pripravovala aj ustanovujúca schôdza KS "B", ktorá bola uskutočnená dňa 24. 04. 2009 v zasadačke KD. Do funkcie predsedu bol zvolený Michal Kubáš. Do klubovej rady boli zvolení nasledovní:
              p. Miroslav Kostrian - podpredseda
              p. Zuzana Bohmová - pokladníčka
              p. Mgr. Emília Perinová - zapisovateľka
              p. Anna Slaninová - kultúrny referent
              p. Mária Rajchmanová - členka
               Počet členov, ktorým sa vydali členské preukazy bolo 45. Zároveň bol prijatý aj plán činností na rok 2009. Bol rozdelený do 4 okruhov a to organizačná činnosť, sociálna a zdravotná činnosť, kultúrna činnosť a záujmová činnosť. Členský príspevok bol odsúhlasený vo výške 3 € ročne. Úvodná aktivita klubu bola akcia "Prechod bartošským chotárom I. ročník". Veľmi vydarená akcia so záverečným guľášom. Uvedená akcia sa organizuje každý rok do inej lokality chotára. Ďalšie úspešné akcie boli: Posedenie pri vianočnom punči, fašiangy po dôchodcovsky, návšteva divadelných predstavení, stretnutie s rodákmi v klube počas osláv založenia obce a DHZ, športový deň dôchodcov, páračky, zdobenie perníkov. najlepšie ohodnotenou aktivitou bola individuálna návšteva kúpeľov v Turčianskych Tepliciach, ktorú pozitívne ocenila väčšina členov klubu. Vstupenky nám zaplatila OcÚ v Bartošovej Lehôtke a touto cestou mu vyslovujeme srdečné poďakovanie za zlepšenie zdravia zúčastnených členov.
              V realizovaní nášho plánu práce pokračujeme ďalej podľa našich finančných možností. Počas jesenného obdobia plánujeme návštevu divadelného predstavenia vo Zvolene, prípravu posedení v klube a nadviazanie družobných vzťahov s okolitými klubmi.
              Záverom sa chcem v mene klubovej rady a členov klubu poďakovať starostovi obce a poslancom OcZ za pridelenie priestorov, za pridelenie financií na renováciu priestorov klubu a na jeho zariadenie, ako aj za pridelenie finančnej čiastky na plánované podujatia klubu. Našu vďaku vyslovujeme aj sponzorom, a to: p. Michalovi Kubášovi za vybavenie klubu pohármi, podnosmi a šálkami. P. Miroslavovi Kollárovi za sponzorský dar 30 €, ktorý venoval na činnosť klubu. Ďakujeme aj sponzorom z radov členov klubu, a to Michalovi Kubášovi, Miroslavovi Kostrianovi, Ing. Jozefovi Perinovi, Karolovi Minkovi a Jozefovi Balážovi, ktorí finančnú čiastku 500 € za demontáž parkiet v KD v Bartošovej Lehôtke venovali na činnosť klubu.

 

 

V Bartošovej Lehôtke 20.09.2011                             Spracovala: Mgr. Emília Perinová


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Kde používate internet?
 
 
10

 
 
 
20

 
 
 
4

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka